Bizhuteritë

Diamantet e përdorur për prodhimin e bizhuterive tona blihen nga burime të ligjshme që nuk kanë lidhje me zona në konflikt "conflictfreediamonds" duke respektuar plotësisht rregulloret dhe vendimet e Kombeve të Bashkuara!

Çdo copë bizhuterie kalon në dy kontrolle para se të nxirret në shitje në treg, e kjo nga ana e personave të ngarkuar me prodhimin të cilët merren vetëm me kontrollin e prodhimit përfundimtar.Copyright © Unity Jewels World 2020; Developed by Data Design