Metalet fisnikë

 

Pt.

F.G.

22kt

18kt

14kt

10kt

8kt

F.S.

Stg.

Pt.

1.00

0.90

0.82

0.70

0.60

0.53

0.53

0.49

0.48

F.G

1.11

1.00

0.91

0.78

0.67

0.59

0.58

0.54

0.54

22kt

1.22

1.10

1.00

0.86

0.73

0.65

0.65

0.60

0.59

18kt

1.42

1.28

1.16

1.00

0.85

0.76

0.75

0.69

0.68

14kt

1.66

1.50

1.36

1.17

1.00

0.89

0.88

0.81

0.80

10kt

1.88

1.69

1.54

1.32

1.13

1.00

0.99

0.92

0.90

8kt

1.90

1.71

1.56

1.34

1.14

1.01

1.00

0.93

0.92

F.S.

2.04

1.84

1.68

1.44

1.23

1.09

1.08

1.00

0.99

Stg.

2.07

1.87

1.70

1.46

1.25

1.11

1.09

1.01

1.00


 

Krahasimi i peshës së metaleve të ndryshëm

Pt. - platin
F.G. - flori i pastër 999,99 (fine gold)
22kt - flori 22 karat
18kt - flori 18 karat
14kt - flori 14 karat
8kt - flori 8 karat
F.S. - Argjend i pastër 999,99 (fine silver)
Stg. - Argjend 925 (sterling silver)


Copyright © Unity Jewels World 2020; Developed by Data Design