CRF00505-SMA-S

         

Kategoria :


Shifra: CRF00505-SMA-S

Komentet

Komentoni


Në rast se nuk e dini madhësinë e unazës lexoni tekstin e mëparshëm që të jeni të sigurtë për porosinë tuaj.

Me rastin e zgjedhjes së unazës në SHOP-in tone, është e nevojshme që ti kushtoni vëmendje madhësisë së unazës që ju ofrohet. Madhësia e unazave mund të korrigjohet.

Ekzistojnë dy mundësi për tu verifikuar madhësia e unazës, e kjo me anë të diametrit të unazës që e keni në tabelën tonë:

 

Në rast se karakteristikat e bizhuterisë nuk janë njëjta si në vërtetimin me rastin e blerjes dhe nëse nuk janë të njëjta me atë që shkruhet në "Certifikatën e autenticitetit" në të cilën shkruhen të njëjtat karakteristika si në vërtetimin që përfitoni automatikisht gjatë blerjes.

Në rastin e korrigjimit të madhësisë së bizhuterisë ne shtojmë vetëm peshën e saj e cila mund të jetë e ndryshme nga “Certifikata e autenticitetit” ose të vërtetimit që përfitoni automatikisht gjatë blerjes, sepse në rastin kur duhet të zvogëlojmë ose zmadhojmë unazën në madhësinë Tuaj, me siguri nuk do të jetë e shkruar e njëjta peshë në "Certifikatën e autenticitetit" si në vërtetimin që përfituat gjatë blerjes.

Kthimi i parave mund të kërkohet në rast se në argjendaritë e qytetit Tuaj keni mundësi që të blini të njëjtin model me të njëjtat karakteristika me çmim më të ulët.

Ne jemi krenarë që Ju ofrojmë prodhime  me çmime 40 % më të ulëta se ato që mund të blini në argjendaritë e qytetit tuaj.

Shpenzimet e kthimit të mallit i mbulon blerësi, përveç rasteve kur blerësit ju dërgua artikull të parregullt ose të gabuar.Copyright © Unity Jewels World 2020; Developed by Data Design